Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad

Zveřejněno: 16. 10. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1807x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 2. listopadu a v sobotu 9. listopadu vždy v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.

V sobotu 2. listopadu 2013 bude kontejner umístěn u garáží za starými bytovkami a na trojúhelníku u rybníka.

V sobotu 9. listopadu 2013 bude kontejner umístěn u kotelny v novém sídlišti a u garáží obce v obvodu Chejlavy.

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad, stavební suť, větve a elektrické spotřebiče. Dále žádáme o udržování pořádku a nepřeplňování kontejnerů. Děkujeme za pochopení.