Zápis ze zasedání FV ze dne 22.4.2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2216x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Zajíčková – účetní obce

 

Program :

1) Kontrola pokladny obce

2) Usnesení a závěr

 

Ad 1) Dne 22.4.2008 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov. 

Fyzický stav pokladny k 22.4.2008 byl 26.139.00 Kč.

Účetní stav poklady k 22.4.2008 byl 26.139.00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

 

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů :

1) účetní závěrka k 31.3.2008, kde konečný zůstatek pokladny byl Kč 80 671,50.

2) sumář pokladních a účetních dokladů za 1.4. - 22.4.2008 včetně těchto dokladů, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 130.671,50 a konečný Kč 26.139,00

 

Rozdíl konečného stavu účetní závěrky k 31.3.2008 a počátečnímu stavu k 1.4.2008 ve výši 50.000,- Kč byl způsoben chybným účtováním ze dne 26.3.2008, kdy paní účetní chybně zaúčtovala odvod hotovosti ve výši 50.000,- Kč. Tento odvod hotovosti byl omylem zaúčtován 2 x a tudíž byl konečný účetní stav pokladny k 31.3.2008 o 50.000,- Kč nižší než fyzický stav. Toto bylo napraveno opravným účtování dne 1.4.2008, a to opravným účetním dokladem č. 9999.

   

Ad 2) Usnesení

Výsledek kontroly pokladny obce k 22.4.2008 – bez závad. 

  

Zapsal dne 23.4.2008

Zbyněk Tůma