Zápis ze zasedání FV ze dne 20.8.2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2154x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1) Plnění rozpočtu obce Holoubkov za I.-II.Q. 2008

2) Hospodaření příspěvkových organizací Základní a mateřské školy a školní jídelny za I.-II. Q. 2008

3) Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za I.-II. Q. 2008. Jednotlivé příjmy a výdaje obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření obce za I.-II. Q. 2008 žádné připomínky.

 

Ad 2) FV bylo předloženo plnění hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za I.-II. Q. 2008. Příjmy a výdaje příspěvkové organizace jsou v souladu se schváleným rozpočtem.

FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-II. Q. 2008 nemá připomínky.

 

Ad 3) Usnesení 

1) FV nemá k hospodaření obce za I.-II. Q. 2008 žádné připomínky.

2) FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-II. Q. 2008 nemá připomínky.  

 

Zapsal dne 20.8.2008

Zbyněk Tůma