Zápis ze zasedání FV ze dne 16.10.2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2170x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa

  

Program :

1) II. změna rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008

2) Usnesení a závěr

 

Ad 1) FV byla předložen návrh II.změny rozpočtu obce na rok 2008. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým změnám.

Celkové příjmy obce by po změně měly činit Kč 22 326 040,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 13 052 350,-

Saldo rozpočtu by po II. změně bylo kladné ve výši Kč 9 273 690,-

Největší změnou na straně příjmů je navýšení příjmů z prodeje bytů, a to o 1 985 000,-. Největší změnou na straně výdajů je zrušení tvorby fondu rozvoje bydlení z důvodu komplikovaného účtování, které by vedlo k nabobtnání rozpočtu a jeho znepřehlednění. Tento fond bude nahrazen vedením příjmů z prodeje bytů na zvláštním účtu.

FV nemá k tomu to návrhu II. změny rozpočtu na rok 2008 výhrady a doporučuje ho ke schválení zastupitelům obce.

   

Ad 2) Usnesení 

1)       FV doporučuje návrh změny rozpočtu obce na rok 2008 ke schválení zastupitelům obce.

   

Zapsal dne 16.10.2008.

Zbyněk Tůma 

 

  file icoKontrola výběru místních poplatků 2008.pdf (508,7 KB)