Závěrečná zpráva o činnosti výboru pro kulturu, školství a zájmové organizace za rok 2008

Zveřejněno: 11. 2. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1967x

Výbor kultury pracoval ve složení:

Předseda:  Vildová Anna

Členové:   Šnajdrová Jana

                 Vogelová Emilie

                 Grimm Luboš

                 Celina Václav

                 Moutelík Miloš

                 Opatrný Daniel

 

V letošním roce jsme pracovali dle plánu práce, schůzky výboru se konaly pravidelně každé 3. úterý v měsíci. Činnost výboru je založena na organizování kulturního a společenského života v naší obci jak pro děti, tak i pro dospělé.

Každoročně zahajujeme činnost pořádáním Masopustního průvodu obcí a následnou odpolední diskotékou pro děti a večerní taneční zábavou pro dospělé. Další společenskou akcí byla dne 3. května Májová veselice, na kterou jsme pozvali občany do sálu společnosti Weiler. Posvícenská diskotéková zábava se konala 27. září a rok 2008 bude zakončen 6. prosince odpolední Mikulášskou diskotékou s nadílkou pro děti a večerní taneční zábavou pro dospělé. Na všechny tyto kulturně-taneční akce chodilo zpravidla cca 50-80 dětí a 50-100 dospělých. Dále se výbor také snažil mimo diskoték pro děti pořádat pro ně i jiné akce, jako například oslavy Mezinárodního dne dětí, divadelní představení, Mikulášskou nadílku nebo rej čarodějnic.

  Pro dospělé výbor zorganizoval různé besedy, výstavky nebo přednášky. Zejména pro ženy byla určena ukázka vazby květin s velikonoční nebo vánoční tématikou. Besedu o Vyšehradském kodexu, přednášku o putování našich spoluobčanů po Tibetu, Jihovýchodní Asii nebo Islandu navštívilo několik našich spoluobčanů. I pro další podzimní období se připravují další takovéto besedy a přednášky. Tradičně se také konala Benátská noc s jízdou gondoliér po našem rybníce, zakončená ohňostrojem a volnou zábavou při diskotéce v prostorách hasičského cvičiště.

Výbor dále podporoval finančními dotacemi jednotlivé zájmové organizace sdružené v naší obci dle finančních možností přidělených OÚ. Každoročně se také konala schůzka s předsedy jednotlivých zájmových organizací, kde se řešila vzájemná spolupráce k oboustranné spokojenosti. Těmito organizacemi jsou například: ZO AVZO, ČČK, ČRS, JILM, KS, TJ Kopaná, TJ Sokol, SDH a ZŠ a MŠ v Holoubkově.

Ve spolupráci se starostou a ostatními přispěvateli z řad zájmových organizací i spoluobčanů jsme se podíleli na vydávání místního zpravodaje, který přispívá k lepší informovanosti o událostech v naší obci jak ze zasedání OZ, jednotlivých ZO, tak i z historie naší obce. Součástí této spolupráce je i doručování zpravodajů do každé domácnosti v obci.

  Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za spolupráci všem, kteří mají zájem o lepší kulturní a společenský život v naší obci.

 Vildová Anna, Předsedkyně výboru kultury