Projektový den v ZŠ Holoubkov

Zveřejněno: 20. 11. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2528x

Dne 31.10.2008 se děti ze Základní školy v Holoubkově zúčastnily projektu nazvaného Halloween – Samhain – Dušičky. Motivací ke vzniku tohoto projektu byla stále se zvyšující popularita Halloweenu v České republice a zařazení tohoto tématu do učiva anglického jazyka. Děti měly možnost se během výuky seznámit i s ostatními svátky, které se na našem území na přelomu října a listopadu slaví, jejich původem a historií.

Projektový den se promítl do všech předmětů. Dvě hodiny se žáci věnovali úkolům spojeným s českým jazykem, matematikou, vlastivědou a přírodovědou. Veškerá činnost byla motivována tradicemi spojenými s uvedenými svátky. V českém jazyce žáci vymýšleli strašidelný příběh, luštili přesmyčky a skrývačky. Během čtení a následující diskuse se seznámili s významem uvedených svátků. V matematice jim hlavu zamotaly netradiční úkoly jako jsou logické úlohy a matematické hádanky. Vyhledávání dle souřadnic a orientace v kouzelné mapě, kdy při správném postupu děti odkryly tajenku, bylo náplní vlastivědy. Předmětově zaměřená cvičení doprovázela řada zajímavých úkolů a činností. Žáci se seznámili s některými vyhlášenými a jednoduchými Hallowenskými recepty, ochutnali gumídkový čaj, podíleli se na výzdobě tříd a školy.

Další tři hodiny probíhala bloková výuka, kdy žáci postupně absolvovali výtvarný, anglický a sportovní blok. V každé části museli splnit určité úkoly, aby mohli dostat potvrzení o absolvování. Ve výtvarné části vyráběli model strašidelné kočky, v anglické části plnili řadu vtipných úkolů zaměřených na rozšíření slovní zásoby a ve sportovním bloku protahovali svá těla při strastiplných úkolech jako byla opičí dráha „Přes temný les“, „Koulení dýně na netopýra“ nebo „Zneškodnění zákeřné kočky“.

Po absolvování všech úkolů obdrželi žáci malou odměnu. Kromě ní si z celého dne odnesli řadu nevšedních zážitků a pár nových znalostí. Učitelům bylo odměnou za perné přípravy úsměv a spokojenost dětí, které byly z projektového dne nadšené.

Ivana Davidová, Jana Šnajdrová

Projektový den