Manuál základního sociálního poradenství

Zveřejněno: 11. 7. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3295x

Podle § 3 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů se základní sociální poradenství poskytuje v tomto rozsahu: 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

   

Veškeré tyto informace poskytuje obec Holoubkov zájemcům tímto způsobem:

  • Prostřednictvím pečovatelky, telefon: 371 751 130.
  • Prostřednictvím brožury Katalog sociálních služeb na Rokycansku vydaný za účelem zvýšení informovanosti občanů rokycanského okresu o místních sociálních službách a jejich využití v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku“. Tento katalog je k dispozici na obecním úřadě a u pečovatelky.
  • Odkazem na vedoucí odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Rokycanech PhDr. Blanku Kohoutovou, tel.: 371 706 260, e-mail: blanka+dot+kohoutova(AT)rokycany+dot+cz.
  

V Holoubkově dne 1.7.2010

    

                                                                    Ing. Lukáš Fišer
                                                                      místostarosta obce