Zápis ze zasedání FV ze dne 6.12.2006

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2525x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Ustavení nového složení výboru

2) Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2007

3) Usnesení a závěr

 

 1) Na základě listopadových voleb do zastupitelstva bylo dne 27.11.2006 novým zastupitelstvem zvoleno nové následují složení finančního výboru:

předseda: pan Zbyněk Tůma

člen: pan Pavel Severa

člen: paní Alena Rejzková

 

2) Finančnímu výboru byl k vyjádření předložen návrh rozpočtu obce na rok 2007.

            Celkové příjmy:          11 251 tis. Kč

            Celkové výdaje:         12 931,84 tis. Kč

            Saldo:                         -1 680,84 tis. Kč

Protože rozpočet byl předložen jako nevyrovnaný a se schodkem bez zdůvodnění a bez  uvedení zdrojů pokrytí schodku, finanční výbor jednomyslně odmítl přijetí takovéhoto rozpočtu.

 

3) Usnesení finančního výboru (FV):

- FV požaduje, aby další návrh rozpočtu byl předložena buď jako vyrovnaný nebo v případě schodku s odůvodněním a se zdrojem na jeho pokrytí

- předseda FV do dalšího zasedání výboru, které se bude konat 14.12.2006 předloží plán práce finančního výboru na rok 2007

   

Zapsal dne 6.12.2006

Zbyněk Tůma