Zápis ze zasedání KV ze dne 14.2.2007

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2639x

Přítomni : Kurdík, Zajíček, pí. Mgr. Křejdlová

 

Program :

  1. zahájení činnosti kontrolního výboru, příprava plánu práce pro rok 2007
  2. kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2006
  3. kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.12.2006
  4. vodné – stočné pro rok 2007

 

1) Předseda výboru Kurdík zahájil činnost kontrolního výboru touto ustavující schůzkou. Přítomnými bylo dohodnuto, že výbor bude prozatím pracovat ve třech členech, s případným přizváním externích spolupracovníků.

Plán práce KV pro rok 2007 bude předložen ZO na prac.poradě v termínu 26.3.2007.

2) KV konstatuje, že úkol uložený starostovi a místostarostovi usnesením ze zasedání ZO dne 27.11.2006 byl splněn a předložen v požadovaném termínu. Předmětem byl návrh plánu investičních akcí obce pro volební období 2006 – 2010.  

3) KV konstatuje, že úkoly uložené starostovi a místostarostům usnesením ze zasedání ZO dne 18.12.2006 byly následovně plněny :

úkol 1: požádat policii ČR – okr. ředitelství Rokycany o spolupráci při řešení neutěšeného stavu v oblasti veřejného pořádku v obci, případně podniknout další nezbytné kroky ke změně stavu. - splněno

úkol 2: zajistit zabezpečení obecní studny pod domem čp. 93 včetně předložení návrhu na opravu – zabezpečení studny splněno, návrh na opravu prozatím ústně předložen starostou jako návrh na vyzdění obvodu studně do výše cca ½ metru.

4) KV projednal výsledky jednání ZO a jednatele společnosti REVOS Rokycany v oblasti ceny vodného a stočného a doporučuje ZO nechat provést laboratorní testy odpadních vod z ČOV. V případě zařazení do kategorie voda znečištěná, KV doporučuje při uzavírání nové smlouvy se společností REVOS, uvést do podmínky smlouvy odvoz do ČOV v Rokycanech.

Pokud bude splněna podmínka kategorizace, dojde k roční úspoře cca 100 000,-Kč.

KV tímto předkládá ZO kalkulaci ceny za odvoz a likvidaci znečištěné vody z ČOV

     

V Holoubkově dne 14.2.2007

 

Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru ……………………