Plán práce KV na rok 2007

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2954x

 

KV ve složení:  Kurdík Stanislav – předseda
                         pí.Mgr.Křejdlová a p.Zajíček Miloslav – členové výboru

dává tímto na vědomí zastupitelstvu obce Holoubkov plán práce pro rok 2007

 

Oblast činnosti kontrolního výboru v roce 2007:

 •  kontrolní činnost ve všech oblastech činnosti zastupitelstva obce, jednotlivých výborů a komisí

 • kontrola plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce

 • hodnocení činnosti v oblasti veřejného pořádku

 • kontrola plnění bytového zákona

 • hodnocení plnění nájemních smluv

 • kontrola plnění rozpočtu obce

 • kontrola plnění investičních akcí

 • hodnocení činnosti SDH

 • hodnocení činnosti příspěvkových a jiných organizací

 • kontrola čerpání přidělených finančních prostředků na činnost jednotlivých zájmových organizací

 • kontrola plnění hospodářských smluv uzavřených s obcí Holoubkov (REVOS, POLYTEZA, INZULA, RUMPOLD)

 • dle potřeby zařazovat do činnost KV interní a aktuální úkoly

 

V Holoubkově 26.3.2007

 

Zapsal : Kurdík Stanislav – předseda KV  ………………………

 

na vědomí : ZO Holoubkov