Všechny zprávy

Zveřejněno: 26. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3107x

Vážení spoluobčané,

jako představitel společnosti, která zabezpečuje sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v naší obci, vítám aktivitu pana místostarosty s uveřejněním článku o třídění odpadů.

Dovolím si předložit ...

Zveřejněno: 25. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2458x

Červen 2008

2. 6.    Den dětí -  setkání málotřídních škol   1. - 5. tř.
               Pohádkový les
               Vybíjená o pohár málotřídních škol

9. 6.   Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (15:30 hodin budova ZŠ ...

Zveřejněno: 25. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2149x

Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007.

Vyučování bude v prvním pololetí ...

Zveřejněno: 16. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3877x

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, z roku 2003 stanovila, že původcem odpadu od fyzických osob, které odpad odloží ...

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2112x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Zajíčková – účetní obce

  

Program :

1) Kontrola pokladny obce

2) Zhodnocení volných finančních prostředků obce ve výši 1.5 mil. Kč.

3) Usnesení ...