Všechny zprávy

Zveřejněno: 3. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 272x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2018 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 17.12.2018.pdf (210,1 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 423x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 318x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech ...

Zveřejněno: 13. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 381x

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov ve spolupráci s výborem kultury pořádají 11. ročník předvánoční akce

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU.

S pásmem koled a básniček vystoupí děti z MŠ a ...

Zveřejněno: 11. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 505x

Od úterý 11.12.2018 má obec nového pomocníka na úklid a údržbu místních komunikací - pracovní stroj MULTICAR M30 Fumo s pohonem na všechna 4 kola v kontejnerovém provedení. Jedná ...