Všechny zprávy

Zveřejněno: 27. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 133x

Společnost REVOS Rokycany s.r.o. oznamuje, že z důvodu provádění údržbových prací na vodovodu bude ve středu 29.5.2019 od 11:00 hod. do cca. 18:00 hod ...

Zveřejněno: 24. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 189x

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 20.5.2019 nové pořadníky na obecní byty, sestavené sociálním výborem. Pořadníky jsou platné po dobu 1 roku a byli do nich zařazeni ...

Zveřejněno: 16. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 301x

Vý­bor kul­tu­ry ve spolupráci s místními zájmovými spolky zvou všech­ny dě­ti na

DEN DĚTÍ - HRY, SOUTĚŽE, NOČNÍ STEZKA ODVAHY,

kte­rý se usku­teč­ní ...

Zveřejněno: 13. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 190x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...

Zveřejněno: 9. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 265x

Klub seniorů Holoubkov pořádá v úterý 28.5.2019  ZÁJEZD do zámku v Libochovicích, kde bude zajištěn i oběd. Poté návštěva zámku v Budyni nad Ohří. Jízdné na osobu je ...