OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 37x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.5.2020 je k dispozici zde:

file icoVeřejné zasedání 11.5.2020.pdf (285,8 KB)

Kontrola plnění přijatých usnesení ZO je k dispozici zde:

file icoKontrola usnesení 11.5.2020.pdf (317,6 KB)

Zveřejněna je upravená verze dokumentů ...


Zveřejněno: 17. 4. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 185x

Od pondělí 20.4.2020 je obecní úřad opětovně otevřen v běžných úředních hodinách:

Pondělí, středa    6:30 - 11:30     12:00 - 17:00 hod.

Úterý, čtvrtek       6:30 - 11:30     12:00 - 14:00 hod.

Zavřeno bude o 3 následujících sobotách, tj. 25.4., 2.5. a 9.5 ...


Zveřejněno: 7. 2. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 261x

Na základě Zásad hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 31. března 2020

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určenému, který si každý může ...


Zveřejněno: 9. 1. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 725x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2020:

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 3 ...

Zveřejněno: 7. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 163x

V rámci uvolňování restriktivních opatření v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací se v pondělí 11.5.2020 otevírají i zbývající dosud uzavřená zařízení v naší obci: dětské hřiště u ZŠ, fotbalové hřiště, vnitřní prostory Sokolovny a klubovna v hasičské zbrojnici. Otevřít může rovněž většina provozoven (kadeřnictví, masáže, kosmetika apod.), restaurace ...


Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 85x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP