Všechny zprávy

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 282x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 150x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová - předsedkyně, Alena Kalousová, Božena Karasová, Hana Šašková, Zdeňka Švihlová - členky

K jednání se výbor sešel celkem na 5 schůzích a projednával sociální ...

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 161x

V průběhu roku se členové výboru sešli 3x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný.

Vzhledem ...

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 163x

V roce 2020 pracoval FV ve složení: pan Zbyněk Tůma, pan Petr Suchý, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková, pan Bedřich Podhorský

 

FV se v roce 2020 se sešel celkem ...

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 153x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Hana Smejkalová, paní Alena Rejzková

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2020

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny ...