Všechny zprávy

Zveřejněno: 9. 1. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 151x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2020 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2020:

Obecní úřad vyzývá ...

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 252x

Naše obec v současné době vlastní několik desítek bytů, které pronajímá za velmi nízké nájemné oproti běžnému tržnímu nájemnému i oproti nájemnému v obecních bytech v okolních obcích (Zbiroh, Radnice ...

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 233x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 16.12.2019 zabývalo otázkou odpadového hospodářství v obci. Byla přijata nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019, která občanům přináší od 1 ...

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 203x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 16.12.2019 roz­po­čet ob­ce na rok 2020. V pří­jmech ...

Zveřejněno: 18. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 122x

Obecní úřad oznamuje, že bude z důvodu čerpání dovolených mezi vánočními svátky uzavřen od pátku 20.12.2019 do neděle 5.1.2020. Děkujeme za pochopení.