Všechny zprávy

Zveřejněno: 17. 2. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 86x

Na základě Zásad hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 31. března 2021

obnovit svoji žádost ...

Zveřejněno: 29. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 149x

Výkaz knihovna 2020.pdf (1,5 MB)

 

Na konci února skončila ve funkci knihovnice paní Daniela Pechová, která knihovnu vedla téměř 12 let. V březnu její místo převzala Miluše Tichotová ...

Zveřejněno: 11. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 223x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2020 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 14.12.2020.pdf (309,7 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 6. 1. 2021, zapsal: Miluše Tichotová, přečteno: 263x

Vážené čtenářky a čtenáři,

v novém roce Vám přeji pevné zdraví a šťastnou ruku při výběru knih v holoubkovské knihovně.

Děkuji za přízeň, kterou jste knihovně věnovali.

Knihovna bude opět ...

Zveřejněno: 6. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 454x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 je stanoven ve výši 700,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2021:

Obecní úřad vyzývá ...