Všechny zprávy

Zveřejněno: 21. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 9x

Výkaz knihovna 2018.pdf (1,4 MB)  

 

V průběhu roku 2018 přibylo 11 nových čtenářů. Zároveň se zaregistrovalo 97 čtenářů, což je o 4 víc než vloni, z toho 15 ...

Zveřejněno: 4. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 168x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 1/2018 je poplatníkem pro rok 2019:

Obecní úřad vyzývá ...

Zveřejněno: 3. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 113x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2018 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 17.12.2018.pdf (210,1 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 276x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 193x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech ...