Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 14. 7. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 163x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.6.2020 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 29.6.2020.pdf (244,5 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 22. 6. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 121x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...

Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 234x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.5.2020 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 11.5.2020.pdf (285,8 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 262x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 229x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2020. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...