Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 20. 2. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 10x

Na základě Zásad o provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne 26.3.2012 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 30. dubna 2018

obnovit svoji ...

Zveřejněno: 6. 2. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 111x

Plzeňský organizátor veřejné dopravy, firma POVED s.r.o., zaslal obci návrh nových jízních řádů autobusové dopravy, které začnou platit od ledna 2020. Důvodem pro jejich zveřejnění v takto dlouhém ...

Zveřejněno: 5. 2. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 64x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2017 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 18.12.2017.pdf (266,0 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 16. 1. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 212x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 je stanoven ve výši 550,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 5/2012 je poplatníkem pro rok 2018:

Obecní úřad vyzývá ...

Zveřejněno: 20. 12. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 199x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2017 roz­po­čet ob­ce na rok 2018. V pří­jmech ...