Zprávy podle skupiny: Zprávy z obecního úřadu

Zveřejněno: 11. 4. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 91x

Obec Holoubkov zve všechny spoluobčany na pietní akt KLADENÍ VĚNCŮ k uctění památky obětí obou světových válek u příležitosti oslav 74. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války.

Pietní ...

Zveřejněno: 11. 4. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 92x

Oznamujeme občanům, že v sobotu 20.4.2019 bude obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 159x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích ...

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 162x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2019. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi ...

Zveřejněno: 11. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 231x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov ...