Všechny zprávy

Zveřejněno: 4. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 810x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2019 je stanoven ve výši 650,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 1/2018 je poplatníkem pro rok 2019:

Obecní úřad vyzývá ...

Zveřejněno: 3. 1. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 409x

Zápis a přijatá usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2018 je k dispozici zde:

Veřejné zasedání 17.12.2018.pdf (210,1 KB)

Kontrola plnění přijatých ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 559x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní ...

Zveřejněno: 19. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 445x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 17.12.2018 roz­po­čet ob­ce na rok 2019. V pří­jmech ...

Zveřejněno: 13. 12. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 503x

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov ve spolupráci s výborem kultury pořádají 11. ročník předvánoční akce

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU.

S pásmem koled a básniček vystoupí děti z MŠ a ...