Zprávy podle skupiny: Kulturní výbor

Zveřejněno: 1. 6. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 202x

Vý­bor kul­tu­ry ve spolupráci s místními občanskými spolky zvou všech­ny dě­ti na

D E N   D Ě T Í ,

kte­rý se usku­teč­ní ...

Zveřejněno: 3. 3. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 193x

AKCE ZRUŠENA !!!

Kulturní výbor zve všechny děti na originální kouzelnickou show Michala Klause

KOUZELN(ICK)Ý POHÁDKÁŘ,

která se uskuteční v sobotu 14.3.2020 od 16:00 hod. v ...

Zveřejněno: 4. 2. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 461x

V sobotu 22.2.2020 se koná tradiční

M A S O P U S T

s následujícím programem:

Po celý den bude ve dvoře Hotelu Bělohávek probíhat volný stánkový ...

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 208x

V průběhu roku se členové výboru sešli  6x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný.

Ve ...

Zveřejněno: 12. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 282x

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov ve spolupráci s kulturním výborem pořádají 12. ročník předvánoční akce

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU.

S pásmem koled a básniček vystoupí děti z MŠ a ...