Symboly obce

Obci Holoubkov byly obecní symboly uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny PČR č. 41 ze dne 26.11.1999. Návrh obecních symbolů byl zpracován u příležitosti 620. výročí založení obce.

Znak obce:

Ve stříbrném štítě se zeleným lemem kosmo položený mlátek šikmo přeložený želízkem, přes ně postaveny hutnické kleště, vše černé.

Vlajka obce:

List tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý a zelený. V bílém pruhu kosmo položený mlátek šikmo přeložený želízkem, přes ně postaveny hutnické kleště, vše černé. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Zelené olemování symbolizuje polohu obce uprostřed lesů, zkřížená kladiva s kleštěmi průmyslovou tradici a železářskou minulost.

Symboly ve vysokém rozlišení:

Znak obce HoloubkovZnak obce Holoubkov Vlajka obce HoloubkovVlajka obce Holoubkov