Okolí

Holoubkov se nachází na rozhraní Brd a Křivoklátska, jeho okolí tak může nabídnout jak hluboké lesy s množstvím lesního bohatství, tak i kulturní památky. Jižně od Holoubkova se tyčí masiv Trhoň, který spolu s okolními lesy tvoří Přírodní park Trhoň. Lesem se zde proplétají cestičky, které vedou po malebných úbočích nabízejících výhledy do okolí, aby mohly následně sjet zpět do údolí. Zdejší les má v některých místech charakter listnatého lesa, který zde dříve rostl. Cyklisté i turisté mohou na Trhoni strávit příjemné odpoledne či rovnou celý den. Výlet lze spojit s návštěvou Dobříva s jeho historickým hamrem a lidovými roubenkami či pokračovat na majestátní Žďár do místní rezervace a prohlédnout si kamenné výtvory přírody či valy starodávného hradiště.

Směrem na sever od Holoubkova začíná masiv nejvyššího kopce Rokycanska - Radče, který na nejvyší kótě dosahuje výšky 721 m.n.m. Lesní komplex Radče tvoří "zelené srdce" Rokycanska a podobně jako Trhoň nabízí svým návštěvníkům především klidně strávený čas. Na kótě Brno se nachází televizní vysílač, který tvoří nezaměnitelnou dominantu zdaleka viditelného vrchu.

Opakem klidných lesních končin na jihu a severu je rušné údolí Holoubkovského potoka, dále se rozšiřující na západ i východ. Na východě je to město Mýto s průmyslovou zónou a okolí dálnice D5. Na jihozápadě aglomerace v údolí Klabavky - Rokycany a Hrádek a ještě dále na západ město Plzeň se svou průmyslovou tradicí.

Zajímavá místa v okolí :

 • Rokycany - okresní město, 15 tisíc obyvatel. První zmínky sahají až do 12. století. Centrum města je památkově chráněno. Mezi hlavní turistické cíle patří kostel Pany Marie Sněžné, k němu přiléhající Muzeum Dr. Bohuslava Horáka či Císařský dům na náměstí. Nedlouho je také otevřeno Muzeum na demarkační linii mapující výzbroj vojsk 2. světové války a poválečné ČSLA. Město je centrem regionu, o tuto funkci se dělí s nedalekou větší Plzní. V Rokycanech je také možnost navštívit plavecký areál s krytým bazénem, zimní stadion a ostatní sportovní zařízení.
 • Plzeň - krajské město a metropole západu Čech, 175 tisíc obyvatel. Původní gotické jádro města založené r. 1295 králem Válavem II. je nyní obklopeno několika kilometry čtverečními předměstí a průmyslových areálů. Město je známo po celém světě hlavně díky svému pivovaru a Škodovým závodům. Více o památkách města najdete ZDE. Podobně jako Rokycany je pro holoubkovské občany Plzeň místem zaměstnání, školních povinností, kultury i nakupování.
 • Mýto - městečko 2 km východně od Holoubkova. Dříve bylo Mýto pro Holoubkov významné především přítomností kostela a měšťanské školy.
 • Zbiroh - město na východě okresu Rokycany. Jeho historie se pojí s místním hradem, nyní zámkem, který byl vystavěn jako jeden z prvních v Čechách. Po mnoha přestavbách a změnách majitelů je nyní ze zámku hotelový komplex. Samotné město tvoří centrum této části Rokycanska a zachovává si venkovskou atmosféru. Místním rodákem je i významný český básník Josef Václav Sládek, po kterém je pojmenováno i zdejší muzeum. Nejvýznamějším zbirožským podnikem je Zbirovia vyrábějící ruční nářadí.
 • Dobřív - podbrdská ves se zachovalou lidovou architekturou. Nejcennější stavbou v Dobřívě je historický hamr ze 16. století, který je stále ve funkčním stavu. Je pobočkou rokycanského muzea a je pravidelně otevřen návštěvníkům. Další památkou Dobříva je kamenný "Švédský most", který stojí vedle roubené Staré hospody, stále otevřené návštěvníkům. Ve stejném stavení se nachází i pamětní síň herce Mošny. Do Dobříva se lze na kole dostat po nově vybudované cyklostezce údolím Klabavky z Rokycan, a poznat tak i Hrádek a Kamenný Újezd.
 • Žďár - výrazný kopec nad Rokycany (629 m.n.m.). Jeho vrcholovou partii tvoří přírodní rezervace chránící floru rostoucí na mnoha suťovištích a přirozený les. U vrcholu Žďáru jsou také patrné valy hradiště z doby bronzové. Z Holoubkova na Žďár vede pěknou krajinou červeně značená turistická stezka, kterou stojí za to projít. Stezka dále pokračuje do Rokycan, anebo lze Žďár opustit kratší cestou na vlak do Svojkovic po žluté.
 • Niva u Volduch - přírodní rezervace v potoční nivě pod výpustí dolního Haberského rybníka. U rezervace se nachází studánka s pitnou vodou. Několik set metrů nad rezervací se nachází koplex kempů Habr.
 • Svatá Dobrotivá - klášter, jeho počátky sahají do 13. století. Hlavní gotický kostel, který byl zbarokizován v 17. století. Má hodnotný interiér.
 • Valdek - gotický hrad na ostrožně nad údolím Červeného potoka za Komárovem z 1. poloviny 13. století. Za renesance částečně upraven, již roku 1623 však uváděn jako pustý. Dnes zřícenina se zachovanou hlavní věží a několika obvodovými zdmi. Hrad se nachází v částečně zpřístupněném pásmu vojenského prostoru, kam je vstup dovolen o víkendech a svátcích. Parkovat lze na parkovišti nedaleko hradu.
 • Hrad na Radči - zbytky původního hrádku ze 14. století, již koncem 15. století opuštěn. Z Holoubkova na Radeč vede červeně značená turistická stezka. Je zde pěkný výhled severním směrem.
 • Mirošov - městečko na jihu okresu s dominantou - zámkem postaveným Floriánem Gryspekem roku 1550. Ve druhé polovině 19. století se zde nacházel důlní revír černého uhlí, těžba byla zastavena roku 1904.