Doprava

Poloha obce: 49°46'33"severně, 13°41'34"východně.

Jelikož se Holoubkov nachází na hlavních spojnicích středu Čech se západem, jsou možnosti dopravy pestré. V obci se nachází zastávky autobusové dopravy a železniční stanice, kde staví osobní vlaky v taktu 60 - 120 minut. Veřejná doprava je zaměřena hlavně na dostupnost Rokycan a Plzně, do jejichž spádové oblasti obec náleží.

Silniční doprava

Osu východ-západ obce tvoří silnice druhé třídy č. 605. Před výstavbou dálnice byla vedena jako hlavní mezinárodní tah E50 a veškerá doprava byla vedena obcí. V centru obce kříží tuto cestu silnice třetí třídy č. 2341, která pokračuje směrem na sever na Těškov a Zbiroh a směrem na jih na Hůrky a Dobřív. Z této jižní odbočky se pak za železničním viaduktem odpojuje silnice třetí třídy č. 11722 směrem na Medový Újezd. Z ní odbočuje silnice na Strašice s povrchem z betonových panelů, neboť sloužila tankovému vojsku ze Strašic k převozu techniky po vlastní ose k nakládání na holoubkovském nádraží. Ze silnice za dálničním mostem odbočuje ještě silnice třetí třídy č. 23211 směrem na Sklenou Huť, která původně ústila z hlavní silnice u mateřské školy, avšak byla přerušena stavbou dálnice D5. V letech 2010 - 2011 došlo k významné investici Plzeňského kraje do opravy komunikace vedoucí po hrázi Holoubkovského rybníku.

Autobusové linky slouží především k dostupnosti škol a úřadů v Rokycanech a k dopravě občanů do zaměstnání. Linky jsou vedeny ze Zbiroha do Rokycan. Dostupnost Plzně autobusovou dopravou je již slabší. Z obce je také vedena linka do Hůrek a Medového Újezdu

Autobusové jízdní řády

Železniční doprava

Holoubkov leží na hlavní železniční trati  č. 170 (Praha) - Beroun - Plzeň - Cheb. Trať je dvoukolejná, elektrifikovaná a s automatizovaným řízením dopravy pomocí autobloku. Osobní železniční doprava je zde vedena v 60 - 120 minutovém taktu, tzn. že vlaky odjíždějí každou hodinu ve stejný čas. V Holoubkově zastavují pouze osobní vlaky, které jezdí mezi Plzní a Berounem (na hranici Plzeňského kraje). Rychlíky zastavují v pouze Rokycanech, všechny rychlíky projíždějí úsek Praha hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží, v Plzni některé rychlíky končí, jiné pokračují na Cheb, Klatovy či Mnichov. V letech 2009 - 2012 prošla železniční trať v rámci III. železničního koridoru celkovou modernizací a optimalizací. Na protější straně železniční stanice se nachází místní manipulační sklad dřeva, který zde provádí nakládku dřeva a pilin do železničních nákladních vagónů.

Vlakové jízdní řády

Značené cyklotrasy a turistické stezky

Obcí prochází cyklostezka č. 2158 z Rokycan do Strašic, kde se napojuje na mezinárodní cyklostezku č. 3 Praha - Plzeň - Německo. Holoubkovem také prochází červená turistická trasa KČT č. 0209 z Rokycan do Zbiroha a modrá spojovací trasa k rozcestí Nad Mýtem. 

Holoubkov a široké okolí se nachází na mapě KČT č. 34 BRDY A ROKYCANSKO.