Zprávy podle skupiny: Základní a mateřská škola

Zveřejněno: 24. 11. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2481x

Obecná ustanovení:

     

Školská rada
Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je ...

Zveřejněno: 25. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2616x

Červen 2008

2. 6.    Den dětí -  setkání málotřídních škol   1. - 5. tř.
               Pohádkový les
               Vybíjená o pohár málotřídních škol

9. 6.   Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (15:30 hodin budova ZŠ ...

Zveřejněno: 25. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2293x

Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007.

Vyučování bude v prvním pololetí ...