Zprávy podle skupiny: Základní a mateřská škola

Zveřejněno: 7. 1. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2276x

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace, 338 01 Holoubkov 

Z Á P I S

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2008/2009

   

Ředitelství Základní ...

Zveřejněno: 5. 1. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2529x

Části projektu:

         a) sebehodnocení
             b) hodnocení spolužáky
             c) hodnocení učitelem

 9.  předání diplomů

Jak to všechno probíhalo?

Jednoho dne nám všem paní učitelka oznámila, že budeme pracovat nad projektem Naše ...

Zveřejněno: 26. 11. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2199x

JEDNACÍ ŘÁD

školské rady

Základní školy a Mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany,

příspěvkové organizace


I. Úvodní ustanovení

Usnesením Zastupitelstva obce Holoubkov č. 8 ze dne 19. 9. 2005 byla s ...

Zveřejněno: 24. 11. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2745x

Obecná ustanovení:

     

Školská rada
Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je ...

Zveřejněno: 25. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2879x

Červen 2008

2. 6.    Den dětí -  setkání málotřídních škol   1. - 5. tř.
               Pohádkový les
               Vybíjená o pohár málotřídních škol

9. 6.   Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (15:30 hodin budova ZŠ ...