Zápis ze schůze stavebního výboru ze dne 19.2.2024

Zveřejněno: 21. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 239x

Přítomni členové: Vondrášek L., Bezstarosti V., Dragoun A., Dongres J., Herink St., Škach R.

Omluveni členové: Fiala M.

  

Stavební výbor na své schůzi dne 19.2.2024 procházel lokality parkoviště u Plecháče, park u Granátníka, komunikaci u zdravotního střediska, Rudu a komunikaci u Kabelu.

  

Stavební výbor navrhuje schválit obecnímu zastupitelstvu následující:

 

Parkoviště u Plecháče

 - obnovit celou plochu novým asfaltovým povrchem včetně vjezdů na parkoviště bez zásahu do stávajícího podkladu (penetrace asfaltovým nástřikem plus nový povrch výška cca 10 cm, vyspádovaný do parku). Zvážit osazení parkoviště dopravní značkou: parkoviště osobních automobilů do 3,5 tuny s výjimkou pro zásobování.

 

Komunikace v parku u Granátníka

 - vytrhat stávající poškozený asfaltový povrch, nahradit novým asfaltovým povrchem přístupovou cestu k Bartošově vile a komunikaci ke zdravotnímu středisku. Vrchní spojovací cestu přímo pod parkovištěm neobnovovat (možná zatravnit), ušetřené prostředky z této cesty použít na komunikaci u zdravotního střediska.

 

Komunikace u zdravotního střediska

- odfrézovat stávající povrch z důvodu výšky vstupních dveří a nahradit novým asfaltovým povrchem od komunikace na Rudě po ochranný sloupek u fasády zdravotního střediska.

 

Komunikace na Rudě u Langů

- odstranit vrstvu cca 20 cm asfaltové drti a štěrku mezi novým asfaltovým povrchem a vjezdem Langových, zpevnit povrch kamenivem (kufr), pak komunikaci zpevnit vrstvou zhutněné frézované asfaltové drti ke vjezdu k domu č. p. 33.  Nový povrch vyspádovat tak, aby nedocházelo při dešti k zaplavování přilehlých soukromých pozemků.

 

Komunikace u Kabelu

- u domu č. p. 307, kde se při velkých deštích shromažďuje voda před vjezdem na pozemek, odfrézovat přídlažbu v délce cca 4,5 m na šířku cca 10 cm a nově instalovat přejezdový žlab zaústěný do stávající kanalizační vpusti.

 

Zapsal: Luboš Vondrášek, předseda stavebního výboru