Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2023

Zveřejněno: 14. 2. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 184x

file icoVýkaz knihovna 2023.pdf (1,5 MB)

 

V průběhu roku 2023 bylo zaregistrováno 100 čtenářů, z toho 17 čtenářů mladších 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 1.695 návštěvníků. Webovou stránku knihovny shlédlo 802 návštěvníků. Do elektronického katalogu bylo zaznamenáno 381 vstupů z prostoru mimo knihovnu. Nejpilnější čtenářky si za měsíc v průměru půjčí 20 knih.

Stav knihovního fondu k 31.12.2023 byl 8.233 knih. Bylo pořízeno 269 knih (nákup nebo dary), vyřazeno bylo 959 knih. Celkem bylo půjčeno 3.810 knih.

Nejčtenějšími knihami pro dospělé byly: Jelení vršek od H. M. Körnerové, Na jménu nezáleží od N. Robertse a Manželky po letech od T. Keleovéá-Vasilkové. V dětském oddělení se nejvíce půjčovaly knihy: O neposedné opičce, Zvířátka v ZOO (Kouzelné čtení - Albi), Brlůžky (leporelo).

Z regionálního oddělení rokycanské knihovny bylo zapůjčeno 231 svazků. Bylo vyřízeno 60 požadavků na meziknihovní výpůjční službu ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni a Městské knihovny v Rokycanech.

V roce 2023 se v knihovně pořádalo sedm vzdělávacích akcí pro žáky základní školy. Informace z knihovny (o knižních novinkách nebo uzavření knihovny) si můžete také přečíst na FB obce Holoubkov.

 

Zpracovala: M. Tichotová - knihovnice