Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce - 24.10.2022

Zveřejněno: 12. 10. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 265x

Obecní  úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 24. října 2022 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Schválení programu jednání
 4. Volba návrhové a volební komise a určení ověřovatelů zápisu
 5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
 6. Volba starosty obce
 7. Volba místostarosty obce
 8. Zřízení výborů zastupitelstva obce
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                             dosavadní starosta obce