Zpráva o činnosti stavebního výboru za rok 2022

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 384x

Stavební výbor pracoval v roce 2022 v následujícím složení:

Václav Bezstarosti , člen

Milan Fiala, člen

Luboš Vondrášek, předseda

 

Výbor během roku pracoval podle zadání OZ obce Holoubkova a pana starosty Lukáše Fišera.

Stavební výbor se sešel při projednávání opravy společné části plotu u přístupové komunikace v Sokolovně, kde doporučil spolufinancování opravy plotu mezi obcí Holoubkov a sousedním vlastníkem. Plot je v současné době ve výstavbě.

V květnu a červnu 2022 postihl naší obec silný vítr, který způsobil velké škody. Kromě jiného nejprve posunul střechu na budově garáží u hasičské zbrojnice a při následném vichru v červnu střechu úplně zničil. Zde jsme zajistili stavební firmu, která střechu v co možná nejkratším termínu opravila.

V červnu 2022 dále popadaly stromy do koryta Holoubkovského potoka v úseku od Hamerského rybníku až po čistírnu odpadních vod. Stavební výbor po dohodě se starostou obce vyvolal místní šetření, jehož účelem bylo odstranění napadaných stromů do koryta potoka. Jednání se zúčastnili zástupci Odboru životního prostředí města Rokycany, starosta obce Holoubkova, vedení společnosti Colloredo-Mannsfeld s.r.o. a Revos Rokycany s.r.o. Na místě bylo učiněno rozhodnutí, jak napadané stromy z koryta odstranit. V současné době je koryto vyčištěno v úseku u střelnice a připravena svážní linka dřeva od střelnice až do prostoru cca. 60 m od čistírny odpadních vod. Odstraňování zde bude pokračovat za pomocí těžké mechanizace firmy Colloredo-Mannsfeld.

V obci probíhá akce výstavby kanalizace z Těškovské ulice přes střed obce. Náš člen pan Bezstarosti se pravidelně zúčastňuje kontrolních dnů, za což bych mu chtěl poděkovat.

Jelikož jsou tento měsíc volby do OZ obce Holoubkova a tím tedy prakticky činnost výboru v tomto volebním období končí, chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům stavebního výboru za práci, kterou pro obec Holoubkov vykonali, a obzvláště panu Václavu Bezstarosti, který se pravidelně zúčastňoval kontrolních dnů u stavebních akcí v obci prováděných v dopoledních hodinách pracovního dne, bez ohledu na strávený čas, který mohl věnovat svému podnikání.

 

Dne 11.9.2022

Luboš Vondrášek, předseda stavebního výboru