Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2021

Zveřejněno: 25. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 196x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 21.3.2022 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 226.388.836,30 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 870.800,70 Kč. V roce 2021 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 4.780.247,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 261.421,48 Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

file icoInventarizace 2021.pdf (336,9 KB)