Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2021

Zveřejněno: 25. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 509x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 21.3.2022 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2021, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 17.955.800,- Kč a náklady dosáhly 17.953.547,- Kč, zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2.252,86 Kč byl převeden do rezervního fondu pro použití v příštích letech. Hospodaření bylo pozitivně ovlivněno přijatými dotacemi v rámci tzv. šablon, naopak zvýšené náklady musely být vydány na úklidové a dezinfekční prostředky z důvodu hygienických opatření v rámci epidemie koronaviru a na závodní stravování zaměstnanců. I přes turbulentní změny cen energií se náklady na vytápění budov podařilo udržet na přijatelné úrovni, což bylo částečně způsobeno i omezením prezenční výuky v ZŠ i MŠ. Z fondů byly čerpány prostředky na pořízení interaktivní tabule do MŠ a na výměnu vnitřních dveří v celé budově ZŠ.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2021.pdf (142,8 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2022, kdy se počítá s výnosy i náklady ve shodné výši 18.792.966,- Kč.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2022.pdf (231,3 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta