POZOR !!! UZAVÍRKY SILNIC

Zveřejněno: 1. 3. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1964x

Z důvodu provádění 2 velkých investičních akcí čekají v příštích měsících motoristy významná dopravní omezení.

 

Rekonstrukce komunikace II/605 - úsek Holoubkov - Svojkovice

  • od středy 2.3.2022 do 30.6.2022 bude zcela uzavřena silnice II/605 v úseku Holoubkov - Svojkovice včetně křižovatky se silnicí III/2323 na začátku obce Svojkovice (ta by měla být částečně způjezdněna od 1.4.2022)

Na tomto úseku se bude provádět rekonstrukce všech dešťových propustků včetně silničního mostu "Na Závírce", frézování a pokládka nového asfaltového krytu a oprava krajnic a příkopů.

Oficiálně označená oboustranná objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po trase: Rokycany - Osek - Březina - Bezděkov - Přívětice - Skomelno - Lhota pod Radčem - Kařez - Mýto, je však pochopitelné, že místní doprava může využít jakoukoliv jinou veřejnou komunikaci (např. přes Habr či Hůrky).

file icoUzavřený úsek Holoubkov - Svojkovice.pdf (328,6 KB)  

file icoOficiální objízdná trasa.pdf (286,1 KB)

V souvislosti s tím dochází i k úpravám v jízdních řádech autobusové dopravy. Autobusové zastávky budou dočasně přemístěny před hotel Bělohlávek (směr na Rokycany) a před prodejnu US Army Shop (směr na Mýto), autobusy budou do Rokycan a z Rokycan jezdit přes obec Hůrky (jízdní doba se tak prodlouží na 20 minut). Tyto změny by měly nastat od čtvrtka 3.3.2022.

file icoVýlukový jízdní řád autobusové linky č. 224.pdf (31,7 KB)

Z důvodu vyššího dopravního zatížení komunikace III/2341 vedoucí po hrázi Holoubkovského rybníka, která je v zatáčce pod ZŠ silně poškozena, bude v tomto úseku možný průjezd pouze jedním jízdním pruhem a doprava zde bude řízena světelnou signalizací.

 

Rekonstrukce kanalizace Chejlavy - 2. etapa

V rámci této akce bude rekonstruována a nově vybudována dešťová kanalizace v úseku od pomníku na hrázi Holoubkovského rybníka až na konec obce u výjezdu na Těškov.

  • stavební práce začnou od středy 9.3.2022 v ulici na Pekárně, v okolí zdravotního střediska a u pomníku

file icoRekonstrukce kanalizace Chejlavy - etapy.pdf (309,8 KB)

  • od 21.3.2022 do 5.4.2022 bude zcela uzavřen průjezd po hlavní silnici II/605 u autobusových zastávek - vzhledem k tomu, že v této době bude zároveň uzavřen průjezd do Svojkovic (viz výše), bude se objízdná trasa týkat pouze místní dopravy a bude vedena obousměrně přes parkoviště v centru obce

file icoObjízdná trasa - přes parkoviště.pdf (302,8 KB)

  • od 6.4.2022 do 22.6.2022 bude zcela uzavřena silnice III/2341 na Těškov v úseku od hotelu Bělohlávek na konec zástavby, oficiální objízdná trasa bude vyznačena okolo benzínové stanice na začátku Mýta a přes obec Těškov, místní doprava bude moci využít průjezd přes Korej a Chejlavy

file icoObjízdná trasa - přes Těškov.pdf (424,6 KB)

 

JE NUTNÉ UPOZORNIT, ŽE VÝŠE UVEDENÉ TERMÍNY U OBOU INVESTIČNÍCH AKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A BUDOU SE UPŘESŇOVAT PODLE KONKRÉTNÍHO POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ!

 Po skončení těchto 2 investičních akcí se ještě v letošním roce plánuje rekonstrukce povrchu silnice II/605 v úseku Holoubkov - Mýto (letní měsíce) a Svojkovice - Borek (podzimní měsíce). O příslušných dopravních omezeních budeme opět informovat.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce