Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2021

Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 263x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová – předsedkyně

Alena Kalousová, Božena Karasová, Hana Šašková, Zdenka Švihlová – členky

 

K jednání se výbor sešel celkem na 8 schůzích a projednával sociální a zdravotní problémy občanů Holoubkova. V lednu členky výboru vyzvaly ty starší občany, kteří měli problém zaregistrovat se na očkování proti Covid-19, aby se přihlásili, pokud budou potřebovat pomoc. Tímto způsobem bylo zaregistrováno celkem 15 občanů. V prosinci byla řada občanů zaregistrována k podání 3. dávky.

Dále několik občanů z DPS přijalo pomoc při sčítání lidu v březnu. 

Byla řešena problematika občanů bydlících v DPS. 

Bytová agenda – byly přijaty 4 žádosti o obecní byt a jedna žádost o výměnu bytu. Byly přijaty 3 žádosti o byt v DPS a jeden byt byl přidělen. 

V červnu proběhlo vítání občánků – bylo přivítáno celkem 14 dětí. 

V srpnu proběhla sbírka šatstva, knih a domácího vybavení pro Diakonii Broumov. 

Vzhledem k epidemii nemohly proběhnout návštěvy spoluobčanů v DD Mirošov a v ÚPS Zbůch, ale byly předány balíčky a přání k Velikonocům a Vánocům. 

Průběžně byly předávány přání a dárky k významným jubileům občanů Holoubkova. 

 

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová

dne 20.12.2021