Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2021

Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 276x

V průběhu roku se členové výboru sešli 3x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný.

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a následným krizovým opatřením, v důsledku koronavirové epidemie, byla činnost výboru a pořádání akcí po většinu roku zastavena.

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a dalšími aktivními spoluobčany se uskutečnily pouze tyto akce:

- Dětský den na hasičském cvičišti s noční stezkou odvahy

- Holoubkovské letní slavnosti, odpolední zábavný program s Benátskou nocí a závěrečným ohňostrojem 

- zájezd do plzeňského Divadla PLUTO na představení Splašené nůžky

 

Kromě organizace zmíněných akcí výbor kultury vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků.

Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům výboru kultury a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění těch několika kulturních akcí.

Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

 

V Holoubkově dne 15.12.2021

Zapsal: Kurdík Stanislav - předseda výboru