Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2020

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 359x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 218.187.503,89 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 871.744,70 Kč. V roce 2020 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 4.675.883,- Kč a vyřazen majetek v hodnotě 1.363.663,14 Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

  file icoInventarizace 2020.pdf (333,7 KB)