Zpráva o činnosti kulturního výboru za rok 2020

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 469x

V průběhu roku se členové výboru sešli 3x za účelem přípravy kulturních akcí v obci.

Výbor pracoval ve složení: Stanislav Kurdík, Gabriela Černá, Jan Vodička, Lukáš Pelc, Daniel Opatrný.

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a následným krizovým opatřením v důsledku koronavirové epidemie, byla činnost výboru a pořádání akcí po většinu roku zastavena.

Ve spolupráci s vedením obce, zájmovými organizacemi a dalšími aktivními spoluobčany se uskutečnily pouze tyto akce:

- Masopustní průvod obcí s vepřovými hody ve dvoře Hotelu Bělohlávek a večerní posezení při hudbě v místních restauracích

- Dětský den na hasičském cvičišti s noční stezkou odvahy

- Promítání české komedie Ženy v běhu v rámci letního kina na fotbalovém hřišti

- Holoubkovské letní slavnosti, odpolední zábavný program s Benátskou nocí a závěrečným ohňostrojem

 

Kromě organizace zmíněných akcí kulturní výbor vyhodnocuje žádosti jednotlivých zájmových organizací v obci o poskytnutí příspěvku na činnost, předkládá je zastupitelstvu obce ke schválení a počátkem následujícího roku provádí vyhodnocení vyúčtování těchto příspěvků.

 Dovolte mi, abych tímto poděkoval za práci v letošním roce členům výboru kultury a rovněž i ostatním členům zájmových organizací, kteří se podíleli na zajištění těch několika kulturních akcí.

 Děkuji zastupitelstvu obce za podporu činnosti a poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým spolkům a organizacím v obci.

  

V Holoubkově dne 11.12.2020

Zapsal: Kurdík Stanislav – předseda výboru