Zápis ze zasedání FV ze dne 17.9.2020

Zveřejněno: 12. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 334x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, pan Petr Suchý

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1. pololetí 2020

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2020

3) Usnesení a závěr

  

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1. pololetí 2020

Celkové příjmy obce činily Kč 13 324,86 tis., tj. 45,2 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 39,9% a to včetně DPH, což naznačuje mírné zpomalení ekonomiky ČR a snížení výběru daní vlivem pandemie COVID 19. Vláda ČR slíbila kompenzaci, ale bohužel vývoj do konce roku nelze věrohodně předpokládat.

Celkové výdaje obce činily 10 149,58 tis., tj. 32,9%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně.

Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (pouze CZK 2 M, tj. 15,4% z CZK 13,2 M) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1. pololetí 2020 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 3 175,28 tis.

  

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2020 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2020 činily 7 484 589,- Kč, tj. 45,91 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2020 činily 7 468 005,- Kč, tj. 45,42 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil 16 584,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu a ve sledovaném období činily velmi příjemných 206 227,- Kč.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad. 

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1. pololetí 2020 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2020 žádné připomínky. 

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 17.9.2020.