Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2019

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 647x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 11.5.2020 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2019, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 15.290.021,- Kč a náklady dosáhly 15.222.970,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 67.051,- Kč byl použit přednostně na úhradu ztráty z roku 2018 a zbytek byl přidělen do investičního fondu. Hospodaření bylo pozitivně ovlivněno přijatými dotacemi v rámci tzv. šablon.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2019.pdf (525,5 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet PO na rok 2020, kdy se počítá s výnosy ve výši 16.301.463,- Kč, náklady ve výši 16.442.463,- Kč a zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 141.000,- Kč. Důvodem zhoršeného účetního výsledku je rozdělení příspěvku od obce jako zřizovatele na neinvestiční část, která bude využita na úhradu běžných výdajů organizace, a investiční část, z níž byl pořízen nový konvektomat do školní jídelny v hodnotě téměř 215 tis. Kč.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2020.pdf (161,6 KB)

V neposlední řadě zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu PO pro roky 2021 - 2024 podle požadavku zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

file icoStřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky 2021 - 2024.pdf (128,0 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta