Zpráva o činnosti sociálního výboru za rok 2019

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1021x

Sociální výbor pracoval ve složení: MUDr. Václava Gutová – předsedkyně, Alena Kalousová, Božena Karasová, Hana Šašková, Zdeňka Švihlová – členky

 

Výbor se během roku sešel celkem 10x. V sociálně zdravotní oblasti řešil výbor problematiku klientů DPS a dalších, sociálně potřebných občanů obce. V sociální službě proběhly pravidelné návštěvy s gratulací a drobným dárkem u starších občanů obce při příležitostech jejich životních jubileí. Dále pravidelné návštěvy našich spoluobčanů v domově Harmonie v Mirošově a v sociálních ústavech ve Zbůchu, vždy o Velikonocích a Vánocích.

V dubnu proběhlo vítání nově narozených občánků obce. Při této příležitosti sociální výbor děkuje MŠ a školní družině za spolupráci – program na vítání občánků a příprava přáníček občanům v Mirošově a Zbůchu.

V oblasti bytové problematiky byly pravidelně projednávány žádosti o přidělení bytů v majetku obce, výměny bytů a přidělení bytů dle pořadníků. Pořadníky byly jako každoročně aktualizovány.

Na jaře a na podzim sociální výbor spolupracoval při sbírce oděvů a dalších potřebných věcí pro Diakonii Broumov.

 

Za sociální výbor: MUDr. Václava Gutová