Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2018

Zveřejněno: 29. 3. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1176x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.3.2019 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2018, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 13.878.865,- Kč a náklady dosáhly 13.894.998,- Kč. Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 16.133,- Kč byl převen na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období a bude uhrazen z přebytkových rozpočtů v příštích letech. Důvodem záporného hospodaření bylo především zaúčtování opravné položky k pohledávkám za energie, kdy někdejší dodavatel energií firma One Energy & One Mobile ukončil činnost a nevrátil přeplatky zaplacených záloh. Pohledávky jsou přihlášeny v rámci insolvenčního řízení. Hospodaření v roce 2018 bylo také významně ovlivněno přijatými dotacemi na inkluzivní vzdělávání a na zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2018.pdf (519,2 KB)

Zároveň zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet PO na rok 2019, kdy se počítá s výnosy ve výši 14.046.977,- Kč, náklady ve výši 14.026.977,- Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 20.000,- Kč. Ten bude použit především na úhradu loňské ztráty.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2019.pdf (163,3 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta