Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad

Zveřejněno: 24. 10. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2153x

Obecní úřad oznamuje, že kontejnery na velkoobjemový komunální odpad budou do obce přistaveny v sobotu 10. listopadu a v sobotu 17. listopadu vždy v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.

V sobotu 10. listopadu 2018 bude kontejner umístěn u garáží za starými bytovkami a na trojúhelníku u rybníka.

V sobotu 17. listopadu 2018 bude kontejner umístěn u kotelny v novém sídlišti a u garáží obce v obvodu Chejlavy.

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad, stavební suť, větve a elektrické spotřebiče. Dále žádáme o udržování pořádku a nepřeplňování kontejnerů. Děkujeme za pochopení.