Zpráva o činnosti stavebního výboru za rok 2015

Zveřejněno: 23. 12. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1956x

Stavební výbor pracuje v počtu 5ti členů, a to: členové – Ing. Petr Suchý, Milan Fiala, Tomáš Kuba, Václav Bezstarosti, předseda – Luboš Vondrášek

Stavební výbor vzhledem ke skutečnosti, že v obci není stavební úřad, svojí činnost provádí převážně účastí na kontrolních dnech a výběrových řízeních souvisejících s probíhajícími stavebními akcemi v obci Holoubkov.

 

V  roce 2015 se převážně jednalo:

Kontrolní dny na akci:

Obytná zóna v novém sídlišti

Sportovní hřiště v ZŠ Holoubkov

Silniční most za rybníkem v Holoubkově

Zateplení MŠ Holoubkov

Zateplení  ZŠ  Holoubkov

 

Výběrová řízení:

Obytná zóna v novém sídlišti

Obytná zóna ve starém sídlišti

Sportovní hřiště v ZŠ Holoubkov

Zateplení MŠ Holoubkov

Zateplení  ZŠ  Holoubkov

 

Zúčastnili jsme se jednání na OÚ Holoubkov spojených s pořízením kamerového záznamu kanalizační sítě v obci spolu s provozovatelem vodovodu a kanalizace firmou Revos.

Vzhledem k tomu, že probíhají téměř všechny akce současně a jsou kontrolních dny někdy i dvakrát týdně, pochopitelně není možné se z časových důvodů zúčastnit všech kontrolních dnů na všech akcích. Chtěl bych tímto poděkovat p. Václavu Bezstarosti za jeho obětavost, se kterou se zúčastňuje všech výše zmíněných akcí obce Holoubkov.

 

Zapsal: Luboš Vondrášek