Zpráva o činnosti SDH za rok 2014

Zveřejněno: 26. 1. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3070x

Zásahy

V roce 2014 jsme byli přizváni celkem ke třem událostem:

12. 1. 2014    Požár nízké budovy Holoubkov 138- komínové těleso

8. 3. 2014      Letecká nehoda Těškov- planý poplach

14. 3. 2014    Požár Holoubkov- Těškov - stoh slámy

Stav jednotky, školení

Jednotka SDH Holoubkov disponuje zatím 15 členy. Z těchto 15 jsou 3 velitelé, 5 strojníků, 1 velitel+ strojník a 6 hasičů. Nositelů dýchací techniky máme 8 a obsluhu motorové pily tvoří 3 z těchto 15 členů jednotky.

Technika

V loňském roce se stav techniky nijak razantně nezměnil.

Velkou pozornost jsme věnovali vozidlu Opel Campo, které bylo nově obuto, byla opravena karoserie vozu a zakoupena nová autobaterie. Do tohoto vozu jsme investovali celkem 21.824,- Kč.

Údržba se prováděla i na dalších vozech, zejména na Tatře 815 CAS 32, která se zúčastnila Zbirožského tatrování a vyhrála titul 2. vicemiss. Za údržbu a účast na tatrování děkuji zejména p. Františkovi Jirsovi, p. Miroslavovi Hoškovi st. a p. Janu Dongresovi st.

Do budoucna plánujeme pořízení novějšího terénního vozu na místo stávajícího Opela Campo. Budeme usilovat o získání vozu od jiné složky IZS a to bezúplatným převodem. Vozidlo Opel Campo by dále mohlo sloužit technické četě obce na místo stávajícího vozu Škoda Favorit.

Dotace a nákupy

V loňském roce jsme obdrželi dotaci na věcné vybavení v hodnotě 25.000,- Kč a příspěvek za školení a zásahy v hodnotě 3.355,- Kč.

V návaznosti na dotaci jsme provedli nákup halogenového světla se stativem, tří ručních svítilen do výbušného prostředí Survivor, 22 triček s nápisem HASIČI HOLOUBKOV, 6 kusů PS II s nášivkami a 3 lékárničky s výbavou do hasičských vozidel, dle platné vyhlášky. Celkem v hodnotě 37.600,- Kč.

Tím chci poděkovat HZS i obci Holoubkov za poskytnuté prostředky a budu doufat v další podobné dotování naší jednotky.

Rekonstrukce budovy a klubovny SDH

V roce 2014 započaly rozsáhlé práce na celé budově s čp. 17, ve které sídlíme.

Po Novém roce jsme začali s rekonstrukcí klubovny. Byly zde provedeny instalatérské práce panem Jaroslavem Veverkou a nová elektroinstalace panem Emilem Novákem, který následně provedl nové elektroinstalace také ve společných prostorách budovy a zrekonstruoval rozvaděč s elektroměry. Pracovníci obce provedli zednické začištění a následovalo vymalování panem Vojtěchem Likó, položení dlažby, instalace kuchyňky s barovým pultem a výčepem a nastěhování nábytku. V letošním roce bude rozveden zvuk k projektoru a dodělána malba na stěnách. V prostorách klubovny se nyní kromě SDH schází každý čtvrtek od 17:00 také členové Holoubeckého šachového kroužku. Na jednorázové akce by klubovnu SDH mohli do budoucna využívat také další spolky v obci.

V ostatních prostorách byly kompletně instalovány nové rozvody topení a některá topná tělesa panem Luďkem Křejdlem. Odklonění od septiku a nové napojení kanalizace a dešťových svodů firmou Revos. V letošním roce se plánuje vybudování bytu v 1. NP u klubovny a začištění s vymalováním společných prostor (schodiště, chodby). V jednání je také oprava vrat garáží a fasády budovy.

Kulturní akce

SDH Holoubkov se v roce 2014 zúčastnil těchto kulturních akcí:

1. 3. 2014     Masopust- pomoc při organizaci, zajištění několika hlavních masek průvodu.

30. 4. 2014   Slet a pálení čarodějnic- pomoc při organizaci, zajištění občerstvení.

31. 5. 2014   Mezinárodní den dětí- pomoc při organizaci, zajištění jednoho ze stanovišť.

30. 8. 2014   Holoubecké letní slavnosti- pomoc při organizaci, zajištění ukázky požární techniky.

25. 10. 2014  Drakyáda- pomoc při organizaci, zajištění občerstvení.

 

Vypracoval: Petr Dongres, velitel JSDH Holoubkov