Komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2014

Zveřejněno: 14. 1. 2015, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1790x

  file icoVýkaz knihovna 2014.pdf (1,3 MB)

 

V roce 2014 bylo registrováno 94 čtenářů, z toho 17 do 15 let. V průběhu roku přibylo 11 nových čtenářů. Nejpilnějšími čtenáři jsou: Pechová Daniela, Čechurová Tereza, Dadáková Štěpánka. Počet návštěvníků v knihovně: 1.314 (což je oproti roku 203 o 15 návštěvníků více). Na internetu proběhlo během roku 221 návštěv. Na počítači v knihovně bylo pouze 6 návštěvníků. Za celý rok 2014 bylo vypůjčeno celkem 4.559 knih, a to jak beletrie, tak naučné pro dospělé i děti. V průběhu roku bylo zakoupeno 90 nových knih a jako dar od p. Pechové bylo přijato 199 knih. Zároveň jsme během roku odebírali 5 časopisů, z toho 4 pro děti.

Dne 7.3.2014 byla provedena exkurze ZŠ Holoubkov v naší knihovně. Spolu s učitelkou Mgr. Miluší Tichotovou navštívilo knihovnu 10 žáků. Během exkurze si podalo žádost 6 žáků. V době od 20. do 24.10.2014 byla po 5 letech provedena revize knihovního fondu. Revizi provedly: Jana Aubrechtová - metodička MěK Rokycany, Pechová Daniela - knihovnice a dále Zajíčková Marcela, Veverková Miloslava a Pacltová Květoslava. Revize byla provedena s použitím knihovního systému Clavius.

Revidovaný knihovní fond:     10.236 svazků

Počet svazků na regále:           9.430 svazků

Počet svazků půjčených:             796 svazků

Počet svazků nezvěstných:             9 svazků

 

V Holoubkově dne 10.1.2015

Zpracovala: Pechová Daniela - knihovnice