Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2013

Zveřejněno: 5. 3. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1640x

Zastupitelstvo obce Holoubkov se na svém jednání dne 3.3.2014 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo výsledovku za rok 2013, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 8.490.190,- Kč a náklady dosáhly 8.420.213,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 69.977,- Kč byl převen do investičního fondu, z něhož bude v tomto roce koupena myčka na nádobí do školní jídelny. Hospodaření v roce 2013 bylo významně ovlivněno přijatými dotacemi z EU na počítačovou a multimediální jazykovou učebnu a granzem z MŠMT na logopedickou prevenci v MŠ. Z majetku příspěvkové organizace byl na základě výsledku inventur vyřazen nefunkční nebo nepotřebný majetek v celkové hodnotě 117.745,- Kč.

file icoVýsledovka PO ZŠ a MŠ za rok 2013.pdf (609,0 KB)

 

Dále zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet PO na rok 2014, kdy se počítá s výnosy i náklady ve výši 8.154.255,- Kč. Díky aktivitě paní ředitelky obdržela škola další 2 granty z MŠMT, a to na etickou výchovu v ZŠ a logopedickou prevenci II v MŠ.

file icoRozpočet PO ZŠ a MŠ na rok 2014.pdf (208,5 KB)

 

Zároveň se zastupitelstvo obce zabývalo výhledem počtu žáků v ZŠ ve školním roce 2014/2015. V případě, že se potvrdí stávající předpoklad naplněnosti jednotlivých tříd, vrátí se od nového školního roku ZŠ k původnímu modelu 5 samostatných tříd s tím, že chybějící prostředky na mzdy pedagogů bude i nadále obec doplácet ze svého rozpočtu.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce