Zpráva o činnosti stavebního výboru za rok 2013

Zveřejněno: 15. 12. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1916x

Stavební výbor pracuje ve stejném složení jako v roce 2012. Předseda výboru p. Bezstarosti a členové – paní Palečková, p. Ing. Suchý, p. Vondrášek a p. Kuba. Stavební výbor se sešel na pracovních schůzkách dne 20. února, 7. srpna a svolaná schůzka na pátek 22. listopadu byla pro neúčast zrušena. V roce 2013 bylo v obci provedeno poměrně dost práce stavebního charakteru, který byl náročný hlavně na rozpočet obce. Dle výběrových řízení byla provedena akce – vodovod Na Rudě, oprava a zateplení střech domů č.p. 46, č.p. 48, č.p. 291 a budovy bývalé kotelny, oprava odlehčovací komory kanalizace – Růžek, modernizace MŠ Holoubkov, snížení imisní zátěže v Holoubkově – pořízením zametacího stroje a byl zadán ke zpracování územní plán Holoubkov.

Dále se prováděla příprava akcí, která je navržena jako návrh investic pro rok 2014 a plnění usnesení zastupitelstva. Práce na vodohospodářském majetku neustále probíhají. Osobně se omlouvám spoluobčanům za odstávky pitné vody. Věřím, že veškerá činnost bude mít vliv na kvalitnější servis při opravách případných poruch jednotlivých řádů s pitnou vodou. Určitě je již nyní dodávka pitné vody v mnohem lepší kvalitě, než v minulosti.

V roce 2013 došlo k odstranění starých kotlů v bývalé uhelné kotelně. Stavební úpravou objektu se konečně dají prostory využívat pro potřeby obce. Osobně jsem byl na každém kontrolním dnu, který byl v rámci stavebních akcí obce a upozorňoval společně na dobrou i špatnou práci firem. Nebudu zde popisovat další činnost stavebního výboru, ale prosím o umístění zápisů z pracovních porad do sekce stavební výbor, aby spoluobčané měli přehled o naší činnosti. Děkuji členům stavební komise za práci v roce 2013 a zastupitelstvu za podporu řešení problémů v obci, které jsou postupně dávány do pořádku pro lepší budoucnost a život v naší obci.

Přeji všem do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a děkuji za pozornost.

Bezstarosti Václav