Pořadníky na byty - 2012/2013

Zveřejněno: 2. 7. 2012, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1779x

Zastupitelstvo obce Holoubkov schválilo na svém jednání dne 25.6.2012 nové pořadníky a seznamy uchazečů na obecní byty, sestavené sociálně-zdravotním a bytovým výborem. Pořadníky jsou platné po dobu 1 roku a byli do nich zařazeni ti žadatelé, kteří v souladu se zZásadami pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov obnovili svoji žádost o byt do 30.4.2012. Podle nového ustanovení Zásad byl sestaven pouze 1 pořadník a seznam uchazečů na všechny obecní byty bez ohledu na velikost bytu.

Pořadníky a seznamy uchazečů platné od 25.6.2012:

file icoPořadník - 2012-2013.pdf (465,2 KB)

file icoPořadník DPS - 2012.pdf (123,6 KB)