Veřejný závazek Pečovatelské služby Obce Holoubkov

Zveřejněno: 4. 2. 2011, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3706x

Principy poskytovaných služeb

Principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli při poskytování služeb.

Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci a náboženské vyznání klienta.

Uživatel služeb má zaručeno:

  • uplatňovat vlastní vůli,
  • jednat na základě vlastního rozhodnutí,
  • ochranu osobnosti
  • bezpečnost a svobodné kontakty s prostředím,
  • možnost rozvoje osobnosti,
  • rovný přístup bez předsudků vůči všem svým klientům.

Naše organizace respektuje základní práva příjemců pečovatelské služby a řídí se obecně platnými závaznými pravidly a normami občanského soužití.

Zaručujeme ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů, ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání i diskriminace podle Listiny základních práv a svobod.

 

Veřejný závazek

Pečovatelská služba má písemně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a principy poskytovaných služeb, které chápe jako veřejný závazek.