Přijímání podnětů pro změnu č. 4 územního plánu obce

Zveřejněno: 8. 3. 2010, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3315x

AKTUALIZACE DNE 2.7.2012: Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 25.6.2012 revokovalo své usnesení ze dne 22.2.2010, kterým bylo schváleno pořízení komplexní změny č. 4 územního plánu obce Holoubkov s tím, že bude pořízen kompletně nový územní plán v souladu se stavebním zákonem, do něhož budou zapracovány podané žádosti občanů a firem na změnu územního plánu.

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 22.2.2010 zahájení prací na komplexní změně č. 4 územního plánu obce Holoubkov. Do tohoto procesu bychom rádi zapojili také veřejnost, proto tímto vyzýváme všechny občany i právnické osoby k podávání podnětů a připomínek k platnému územnímu plánu obce. Územní plán byl schválen v roce 1997 a je nutné ho upravit do souladu s novým stavebním zákonem z roku 2006. Územní plán i jeho 2 změny (včetně projednávané 3. změny vyvolané akcí „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“) jsou k dispozici ZDE. Podněty na nové funkční využití ploch se podávají písemně na adresu: Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov. Žádost musí obsahovat číslo dotčeného pozemku podle údajů katastru nemovitostí, stávající funkční využití pozemku podle platného územního plánu a jeho nově navrhované funkční využití. 

Ing. Lukáš Fišer, místostarosta obce