Činnost střeleckých organizací AVZO a SSK Holoubkov v roce 2008

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4242x

Členové základní organizace AVZO Holoubkov a SSK Holoubkov se sešli v hotelu Bělohlávek na společné výroční členské schůzi dne 23. února a členské schůzi, která se konala na střelnici 6. září 2008. Výroční členská schůze mimo jiné schvalovala výroční zprávu předsedy o činnosti organizací za rok 2007, hospodaření a hodnocení střeleckých soutěží na střelnici a usnesení. Schůze dále schvalovala střelecký kalendář, podle kterého se pořádalo v roce 2008 14 střeleckých závodů   III. kategorie v pistolových disciplínách (5x ve sportovní pistoli na 25 m, 1x libovolnou pistoli na 50 m, 6x z velkorážné pistole a revolveru a tři zábavné soutěže ze sportovní pistole nazvané SOUBOJ.

V září jsme projednávali úpravu dopadové plochy a další úkony, týkající se střeleckých soutěží v letošním roce.

 Střelecké soutěže v roce 2008

Střeleckých soutěží se jmenovitě zúčastnilo 73 závodníků. V průměru přijíždí na naše závody 23 střelců. Nejlépe obsazený závod ve střelbě z velkorážné pistole se uskutečnil 19. dubna v počtu 37 závodníků.Celkem se závodů v roce 2008 zúčastnilo 303 střelců. V loňském roce zavedli jsme další 3 nové soutěže, a to tříkolové Holoubkovká sportka (SP) a Holoubkovská velká (VP) a   SOUBOJ. V každém závodě bylo oceněno 10 nejlepších soutěžících věcnou cenou.

 Mimo tyto tříkolové soutěže se uskutečnilo Velikonoční střílení 22. března a to ve sportovní a velkorážné pistoli 2x15 ran. V součtu obou disciplin se stal vítězem Pavel Bárta z Olympu Praha s výsledkem 292 bodů. Druhé a třetí místo získali střelci z Českomoravské střelecké jednoty Praha Karel Šmíd s 289 body a Stanislav Voříšek s 287 body. Z našeho klubu byl pátý Pavel Černohorský s nástřelem 285 bodů a 10 místo obsadil Jaroslav Polomčák s 275 body. Celkem se zúčastnilo 31 závodníků, z toho 12 z našeho klubu.

 Dále 10. května jsme uspořádali soutěž v libovolné pistoli ve střelbě na 50 metrů Memoriál Lumíra Moulise. Celkem se zúčastnilo 18 závodníků. Zvítězil Ivan Andrušík z SSK Sedlčany s výsledkem 254 bodů. Druhé místo obsadil Pavel Schejbal z SKP Rapid Plzeň a třetí Luboš Frajt nástřelem shodně 251 bodů. Střelci z našeho klubu Pavel Černohorský a Pavel Švihla obsadili sedmé a osmé místo s nástřelem 239 respektive 233 bodů. Z našeho klubu se zúčastnilo 9 závodníků.

 Velká cena Holoubkova 13.9.2008 se tradičně skládala ze dvou disciplín a to ve střelbě ze sportovní a velkorážné pistole. Součtem obou disciplín vyšel vítěz Velké ceny, kterým se stal Ivan Andrušík nástřelem 563 bodů ze 600 možných.Druhé místo obsadil Vladislav Štěrba z SKP Rapid Plzeň s 554 body a třetí místo získal Luboš Frajt z Dukly Plzeň nástřelem 543 bodů. Celkem se Pohár VC Holoubkova snažilo získat 14 závodníků. V jednotlivých disciplínách bylo toto pořadí:

Sportovní pistole: 1.Ivan Andrušík 285 b., 2.Vlad.Štěrba 279 b., 3. Luboš Frajt 276 b., z našich P.Černohorský na čtvrtém místě s 271 b., sedmý P. Hochman s 286 b. Celkem se zúčastnilo 17 střelců, z toho 8 z našeho klubu.

Velkorážná pistole a revolver: 1. Andrušík 278 b., 2.Štěrba 275 b., 3. Frajt 267 b. z našich střelců byl na 4 místě P.Černohorský 265 b. Celkem se zúčastnilo 19 střelců z toho 6 z našeho klubu.

 Střelecký rok uzavřel Memoriál Karla Krafta ve střelbě z velkorážné pistole a revolveru 8.listopadu. Z 32 závodníků zvítězil Rudolf Trojan ze střeleckého klubu Sagittarius Praha nástřelem 299 bodů. Druhé místo obsadil Stanislav Voříšek s 298 body a třetí Petr Valenta SBTS Beroun s 295 body. Nejlepší z našich byl Jaroslav Polomčák na 10 místě s 289 body. Celkem z našeho klubu se zúčastnilo 10 střelců.

A teď k těm tříkolovým:

Celkovým vítězem SOUBOJE se stal Jiří Kupec z SKP Rapid Plzeň s 76 body před Jaroslavem Polomčákem z našeho SSK s 67 body a Petrem Valentou SBTS Beroun s 59 body. Z Holoubkovského střeleckého klubu se dále umístili na šestém místě Pavel Hochman s 50 body, Rudolf Tkadlec na 9. místě s 38 body a na 10 místě Miroslav Šístek 36 body. Celkově se celé soutěže zúčastnilo 43 střelců.

Na fotografii z leva p.Polomčák, Kupec, Valenta.

AVZO 2008 (1)

V soutěži Holoubkovská sportka zvítězil celkově střelec ze střeleckého klubu ČMSJ Praha Karek Šmíd s 855 body před Stanislavem Voříškem z téhož klubu s 838 body. Třetí místo obsadil Pavel Schejbal z SKP Rapid Plzeň s 830 body. Z našich závodníků byl Pavel Hochman na 5 místě s 790 body, osmé a deváté místo získali Jaroslav Polomčák a Rudolf Tkadlec, kteří nastříleli 743 respekt.730 bodů. Celkem se zúčastnilo této soutěže 72 závodníků.

Na fotografii z leva druhý v pořadí p.Voříšek, vitěz p. Šmíd a třetí p.Schejbal.

AVZO 2008 (2)

Celkovým vítězem soutěže Holoubkovská velká se stal Ivan Andrušík s nástřelem 889 bodů před druhým Jaroslavem Jůnem s 883 body a třetím Jiřím Čubou (oba Combat Kladno) s 881 body. Z našich členů byl Pavel Hochman na 6.místě s 873 body a Jaroslav Polomčák s 886 body na místě osmém. Celkem se těchto třech kol zúčastnilo 90 závodníků.

Na přiložené fotografii chybí vítěz Ivan Andrušík. Z leva druhý p.Jůn a třetí p.Čuba.

AVZO 2008 (3)

Letošní střelecký kalendář doznal velkých změn. Byl rozdělen na dvě části. Střelecký kalendář SSK Holoubkov a Střelecký kalendář AVZO Holoubkov.

Kalendář SSK Holoubkov je určen pro všechny členy střeleckých organizací bez omezení, kdežto Střelecký kalendář AVZO Holoubkov je určen jen pro členy střeleckých organizací a mysliveckých sdružení dislokovaných na území Rokycanského okresu. Tímto chceme umožnit méně výkonným střelcům, aby měli možnost konkurence mezi ssebou a tím i zvýšit soutěživost. 

Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům za materiální a finanční pomoc a to Obecnímu úřadu v Holoubkově, firmě KOOPERACE pana Černohorského z Hořovic za dodání terčů a firmě Vontex pana Vondráška z Holoubkova za dopravu materiálu na střelnici. 

Všechny naše sportovní akce a výsledky jednotlivých soutěží s fotografiemi mohou zajemci o sportovní střelbu sledovat na našich internetových stránkách avzo.holoubkov.sweb.cz.

Zdeněk Kotršál, předseda AVZO a SSK Holoubkov