Činnost kulturního výboru v roce 2009

Zveřejněno: 16. 3. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2179x

Vážení spoluobčané,

stalo se již tradicí, že s prvním vydáním „Holoubkovského zpravodaje“ Vás vždy informujeme o kulturních a společenských akcích, které pro Vás připravuje pro nastávající rok 2009  Výbor pro kulturu, školství a zájmové organizace:

2.5.2009 – Májová taneční zábava pro dospělé

30.5.2009 - MDD – odpolední divadlo pro děti, atrakce pro děti s odměnami

15.8.2009 – Benátská noc

26.9.2009 - Posvícenská taneční zábava pro dospělé

5.12.2009 - Mikulášská odpolední diskotéka pro děti s nadílkou a večerní taneční zábava pro dospělé

V letošním roce také připravujeme besedy s našimi spoluobčany, výstavky a zpívání u Vánočního stromku. O všech připravovaných akcích Vás vždy informujeme prostřednictvím plakátů ve vývěsní skříňce OÚ a Weileru, dále ve všech nákupních obchodech,na internetových stránkách OÚ Holoubkov a také v regionálním tisku. Nadále chceme pokračovat ve vydávání tohoto zpravodaje, který je u většiny z Vás vítaným zdrojem informací. Naší snahou je doručit jeho výtisk do každé domácnosti osobní roznáškou. 

Dalším bodem naší činnosti je prohlubování a spolupráce se zájmovými organizacemi v naší obci. Mezi ně patří například:

AVZO – svazarmovský klub

Český červený kříž

Český rybářský svaz

Klub seniorů

Tělovýchovná jednota Holoubkov – oddíl kopané

Tělocvičná jednota SOKOL

Skautský oddíl JILM,

Sbor dobrovolných hasičů

Základní a mateřská škola Holoubkov

V letošním roce se výbor chce také více zaměřit na úsek školství, zejména na lepší informovanost ZaMŠ s rodiči našich žáků a více využívat možnosti jejich vyjádření ke zlepšení činností ZaMŠ. Velice rádi uvítáme také Vaše příspěvky do našeho zpravodaje. Srdečně Vás všechny zveme k hojné účasti na připravovaných akcích v letošním roce.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na kulturním a společenském životě v naší obci většinou na úkor svého volného času.

Za Výbor kultury a školství v obci Holoubkov

Vildová Anna, předsedkyně