Výroční zpráva o činnosti SDH v roce 2008

Zveřejněno: 18. 2. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2709x

Sbor dobrovolných hasičů v Holoubkově čítal k 29.12.2008 celkem 41 členů, kde z tohoto celku tvoří sbor 9 dívek a 32 chlapců / mužů různých věkových kategorií.

Mezi mladšími členy sboru se podařilo i v roce 2008 udržet družstvo, které se v průběhu minulého roku účastnilo celkem 13 soutěží v požárním sportu. V sedmi případech to byly závody ZČHL, ve třech soutěže o pohár starostů a v dalších třech soutěže v rámci postupových kol. Ve všech soutěžích podalo družstvo skvělé výkony a v mnoha případech obsadilo přední místa vítězů. S tímto nesmíme opomenout družstvo dívek, které se rovněž zúčastnilo několiko soutěží. O všem podrobněji hovoří přiložená zpráva.

Další a mnohem významnějším dílem činnosti holoubeckého sboru byly výjezdy k požárům a jiným technickým pomocím. V roce 2008 jsme byli „zvednuti“ k celkem 14-ti výjezdům, z čehož, viz. přiložená zpráva. 

Mimo tyto výjezdy jsme byli vždy nápomocni svojí technikou obci a podíleli jsme se na několika kulturních společenských akcí, jejichž přípravě a zajištění jsme věnovali nemálo času. O všem opět hovoří přiložené „Hlášení o činnosti SDH“. 

O hospodaření sboru vypovídá přiložená zpráva V. Bezstarosti...snad jen ve zkratce. Na rok 2008 bylo hasičům z rozpočtu (a to včetně převedených úsporu z roku 2007) celkem 550 tis. Kč + 100 tis. Kč na dokončení cvičiště. Z celkových 650.000 bylo tedy na provoz SDH vynaloženo 219.438,- Kč, na cvičiště 423.568,- Kč, což je v součtu 643.007,- Kč. Za tyto vynaložené prostředky samozřejmě SDH v Holoubkově touto výroční zprávou děkuje. 

Po celý rok jsme se rovněž starali o to, aby námi spravovaná výjezdový technika splňovala požadavky „výjezduschopnosti“ zásahového vozidla, čemuž bylo rovněž zapotřebí věnovat nemálo brigádnických hodin. Této činnosti jsme věnovali v 21 akcích celkem 315 hodin. 

 

A s jakou vizí chce vstoupit SDH Holoubkov do nového roku 2009? 

Předně bude sbor zastupován nově zvoleným výborem ve složení: 

Starosta sboru                        Milan Tichý

Místostarosta                         Lukáš Pelc

Velitel sboru                            Miloš Moutelík

Velitel družstva                      Michal Novák

Jednatel                                  V. Bezstarosti

Hlavní strojník                         Tomáš Černý

Pokladník                                M. Hošek

Vedoucí kontr. komise             M. Novák

Revizní komise                        L. Svejkovský + F. Jirsa 

V případě potřeby, nechť se tedy obec v roce 2009 obrací na výše jmenované osoby.

   

Čeká nás ale rovněž nemálo práce. 

• V roce 2009 bychom chtěli za podpory obce zrekonstruovat sociální zázemí ve stávající hasičárně.

• Čeká nás rovněž oprava staré klubovny SDH v prostorách u Svazarmu. Tato záležitost je bohužel opět v plenkách, vlivem změny postoje sboru k původně navrhovanému projektu.

• Za pomoci obce bychom se chtěli pokusit v roce 2009 začít řešit otázku obnovy našeho vozového parku a to naskýtající se příležitosti převodu použitého zásahového vozidla z HZS české republiky.

• Krom jiného, jako jsou udržení „výjezduschopnosti“ zásahových vozidel i v nadcházejícím roce, reprezentace obce v dalších soutěžích požárního sportu, bychom v roce 2009 chtěli rovněž být nápomocni při dokončení akce „cvičiště“.

 

file icoČinnost SDH v roce 2008.pdf (282,4 KB)