Zápis ze zasedání školské rady ze 14.1.2009

Zveřejněno: 11. 2. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2205x

Přítomni: pí. Mgr. Dagmar Kořánová – ředitelka PO ZŠ a MŠ, p. Mgr. Josef Eret, pí. Soňa Hejlová, Eva Šedivá, Milana Jarošíková, Anna Vildová

 

Paní ředitelkou PO ZŠ a MŠ pí. Dagmar Kořánovou bylo na základě § 167 odst. 7 školního zákona č. 561/2004 Sb. svoláno první zasedání školské rady, tzn. že byla také pověřena řízením tohoto zasedání. Všem členům byly předány tyto materiály:

- činnost školské rady dle školského zákona § 167 a 168

- jednací řád školské rady

- plán práce na r. 2009

 

Paní Mgr. Kořánová podala ke všem předaným materiálům podrobný výklad vč. uskutečnění voleb do ŠR ze dne 18.11. – 21.11.2009 s těmito výsledky:

- zástupce žáků z MŠ – pí. Hejlová Soňa, Holoubkov 289

- zástupce žáků ze ZŠ – pí. Šedivá Eva, Holoubkov 5

- zástupce z řad pedagogů MŠ – pí. Jarošíková Milana, Holoubkov 166

- zástupce z řad pedagogů ZŠ – p. Mgr. Eret Josef, Tymákov 133

- zástupce za zřizovatele PO pí. Vildová Anna, Holoubkov 172

 

Volba předsedy – předsedkyně ŠR: zvolena všemi přítomnými pí. Vildová Anna.

 

Závěrem pí. ředitelka poděkovala všem za účast a popřála dobrou vzájemnou spolupráci ŠR s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ v dalším období. Paní Vildová poděkovala pí. Mgr. Kořánové, všem členům ŠR a ukončila zasedání ŠR.

Zapsala: Vildová Anna